Grekerna blockerade Makedoniska riksförbundet i Sverige  

Göteborg, den 10 juni 2010
blog   
SIOS

 

Makedoniska riksförbundet (MRF) reagerade med bestörtning och förvåning på att SIOS, samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige, har fattat beslut på sitt årsmöte att avslå MRF: s ansökan om medlemskap i denna organisation.  

SIOS har gjort detta på grundval av att det skulle vara stötande att bifalla MRF: s ansökan då Grekiska riksförbundet har invändningar mot MRF: s namn!  

 

 

Enligt SIOS kontor, kom oviljan och motståndet mot MRF: s medlemskap från Grekiska riksförbundets sida. Grekiska representanter i SIOS hade invändningar mot namnet som makedoniska riksorganisationen bär sedan 1992 - Makedonsika riksförbundet i Sverige!

- SIOS beslut att underkänna Makedoniska riksförbundets ansökan kan vi inte tolka på något annat sätt än som ett politiskt ställningstagande i frågan som rör den långvariga grekisk-makedonsika tvisten på Balkan, säger Jovan Bozinovski, ordförande för MRF.

I SIOS handlingsplattform 2009-2012 står det uttryckligen att "SIOS övergripande mål för verksamhet innefattar tre fokusområden: Språk, kultur och identitet, Utveckling och demokratin samt Jämlikhet och mångfald?

Menar de verkligen det? Så skriver SIOS på sin hemsida www.sios.se, men vad gör det, när de väljer att blunda för demokratiska principer och vika sig för grekiska irrationella krav som i själva verket har ingenting att göra med SIOS verksamhet?

MRF anser att SIOS har fattat ett odemokratiskt, skamligt och sorgligt beslut som väcker obehag och besvikelse. Därför har MRF bestämt sig att dra tillbaka ansökan om medlmeskap i SIOS!

Makedonsika riksförbundet har informerat integrations- och jämställdhetsministern Nyamko Sabuni och Ungdomsstyrelsen om vår syn på SIOS agerande. 

Додадени се друштва на МС
Јун 18, 2012
Посетете ги линковите до повеќето друштва...

Додадени се нови слики во галеријата.
Јун 18, 2012
Посетете ја нашата галерија...

Дома  |  За Нас  |  Om Oss  |  Новости и Активности  |  Друштва  |  Галерија  |  Претседателство на МС  |  Контакт
Македонски Сојуз ©2012.

 
Design by Centrog