Македонскиот сојуз потпиша договор за соработка со компанијата за поморски превоз во Балтичкото Море - TT-Line

Намаление на цените за членовите на Македонскиот сојуз од 10 %
blog   

 

Намалението од 10 % важи на линиите Trelleborg-Travemunde и Trelleborg-Rostock.  

Со намалението не се опфатени патувањата со веќе вклучен попуст во цената, пакет-патувањата или ресторанските услуги на бродовите.

Резервации се вршат на телефон: 0410-56 200, или факс: 0410-56 170 или e-mail: kundservice@ttline.se, а се плаќа во готовина при самото патување. 

При резервирањето треба да се наведе бројот на Македонскиот сојуз, kundnummer! Податокот за тој број можете да го добието во контакт со вашето матично друштво, или ако се јавите во канцеларијата на Македонскиот сојуз, секој работен ден од 10.00 до 12.00 на телефон: 031-19 62 24 

 

 

 

Додадени се друштва на МС
Јун 18, 2012
Посетете ги линковите до повеќето друштва...

Додадени се нови слики во галеријата.
Јун 18, 2012
Посетете ја нашата галерија...

Дома  |  За Нас  |  Om Oss  |  Новости и Активности  |  Друштва  |  Галерија  |  Претседателство на МС  |  Контакт
Македонски Сојуз ©2012.

 
Design by Centrog