Претседателство на Македонскиот сојуз 2016 - 2018
blog   


На годишното собрание на МС, што се одржа на 3-4 март 2012 година во просториите на друштвото “Гоце Делчев“ во Гетеборг, е избрано Претседателство на МС со двегодишен мандат - за периодот 2012-2014 година. Во составот на Претседателството се: (стојат најназад) Илија Марковски (потпретседател и благајник), Хелсингборг, Абдула Таипов, (референт за култура), Малме, Ивица Челиковиќ, (секретар), Гетеборг, Борислав Видоевски (резервен член), Малме, (среден ред) Цане Стефановски (референт за хуманитарна помош), Лахолм, Зора Дамевска, (резервен член), Халмстад, Љубомир Чукалевски (организационен секретар), Трелеборг, Тони Пејко, (референт за социјални прашања), Гиславед, Милан Стојчевски, (референт за спорт), Гетеборг, (седат) Гордана Крклинска, претседателка на Женскиот актив, Гиславед, Јован Божиновски, (претседател), Гетеборг, Аница Николовска, (референт за синдикални прашања), Малме, Тереза Шалевска-Мирчева (референт за школство), Гетеборг.

На собранието беше усвоен буџет и програма за работа во текот на 2012 година. 

Контакти Претседателство на МС 

Правилник 

Записник  

Статут на МС

 

 

 

 

Додадени се друштва на МС
Јун 18, 2012
Посетете ги линковите до повеќето друштва...

Додадени се нови слики во галеријата.
Јун 18, 2012
Посетете ја нашата галерија...

Дома  |  За Нас  |  Om Oss  |  Новости и Активности  |  Друштва  |  Галерија  |  Претседателство на МС  |  Контакт
Македонски Сојуз ©2012.

 
Design by Centrog