Состанок и годишно планирање на Претседателството на Македонскиот сојуз
blog   

 

Во просториите на друштвото „Кочо Рацин“ во Борос на 12-13 ноември 2011 година се одржа состанок на Претседателството на МС на кој, меѓу другото, беа усвоени предлог планот за работа и буџетот на МС за 20112 година. Предлозите ќе бидат доставени до делегатите на годишното собрание на МС кое че се одржи на 3 март 2012 година. На состанокот присуствуваше и претставник на АБФ кој зборуваше за некои идеи и предлози околу освежување на традиционалната дејност во друштвата и клубовите и околу потребата да се следи духот на новото време и потребите на помладите генерации. А во вечерните часови беше одвоено малку време и слободни активности и пријателско дружење, со еден дел забавни игри и натпревари, за чија подготовка се погрижи Кире Кленковски.

 

 

 

 

 

 

 

Додадени се друштва на МС
Јун 18, 2012
Посетете ги линковите до повеќето друштва...

Додадени се нови слики во галеријата.
Јун 18, 2012
Посетете ја нашата галерија...

Дома  |  За Нас  |  Om Oss  |  Новости и Активности  |  Друштва  |  Галерија  |  Претседателство на МС  |  Контакт
Македонски Сојуз ©2012.

 
Design by Centrog