Претседателство на Македонскиот сојуз 2016 - 2018
blog   


На годишното собрание на МС, што се одржа на 2 април 2016 година во Гетеборг, е избрано Претседателство на МС со двегодишен мандат - за периодот 2016-2018 година. Во составот на Претседателството се: Гордана Крклинска, претседател, Јован Божиновски, потпретседател, Илија Марковски, благајник, Тереза Шалевска Мирчевска, референт за култура, Благоја Тасевски, референт за образование, Аница Николовска, референт за пензионерски прашања и соработка со МПЦО, Цане Стефановски, референт за хуманитарна помош, Абдула Таипов, референт и Вујадин Козомора, организациски секретар. Резервни членови се Анита Арсовска и Соња Грашевска. Во составот на Претседателството по функција се и Славица Василевска, претседателка на Женскиот актив и Ивица Челиковиќ, секретар на МС.

На собранието беше усвоен буџет и програма за работа во текот на 2017 година. 

Контакти Претседателство на МС 

Правилник 

Записник  

Статут на МС

 

 

 

 

Додадени се друштва на МС
Јун 18, 2012
Посетете ги линковите до повеќето друштва...

Додадени се нови слики во галеријата.
Јун 18, 2012
Посетете ја нашата галерија...

Дома  |  За Нас  |  Om Oss  |  Новости и Активности  |  Друштва  |  Галерија  |  Претседателство на МС  |  Контакт
Македонски Сојуз ©2012.

 
Design by Centrog