Претседателство на Македонскиот сојуз 2018 - 2019
blog   


На годишното собрание на МС, што се одржа на 21 април 2018 година во Гетеборг, е избрано Претседателство на МС со двегодишен мандат - за периодот 2018-2019 година. Во составот на Претседателството се: Гордана Крклинска, претседател, Јован Божиновски, потпретседател, Илија Марковски, благајник, Тереза Шалевска Мирчева, организациски секретар, Лилјана Стоилковска Андовска , референт за култура, Аница Николовска, референт за пензионерски прашања и соработка со МПЦО, Цане Стефановски, референт за хуманитарна помош, Анета Арсовска, референт и Мустафа Алиев, спортски референт . Резервни членови се Љупчо Марковски и Цане Трасковски . Во составот на Претседателството по функција се и Милица Велевска, претседателка на Женскиот актив и Ивица Челиковиќ, секретар на МС.

На собранието беше усвоен буџет и програма за работа во текот на 2018 година. 

Контакти Претседателство на МС 

Правилник 

Записник  

Статут на МС

 

 

 

 

Додадени се друштва на МС
Јун 18, 2012
Посетете ги линковите до повеќето друштва...

Додадени се нови слики во галеријата.
Јун 18, 2012
Посетете ја нашата галерија...

Дома  |  За Нас  |  Om Oss  |  Новости и Активности  |  Друштва  |  Галерија  |  Претседателство на МС  |  Контакт
Македонски Сојуз ©2012.

 
Design by Centrog