Sidas arbete i Makedonien  

Satsningar på jordbruk och mänskliga rättigheter har gett resultat
blog   
MS-sobiranje

Uppdaterad: den 8 juli 2009  

Sveriges huvudfokus för stödet till Makedonien är jordbrukssektorn. Andra prioriterade områden är mänskliga rättigheter och miljö.  

Målet för det svenska stödet är att bidra till ekonomisk utveckling i enlighet med EU:s krav. Det svenska biståndet till Makedonien inleddes 1999 i samband med Kosovokrisen och bestod då främst av humanitära insatser.  

 

sidamakedonien

Därefter har Sida inriktat stödet mot demokratisk samhällsstyrning, ekonomisk utveckling och senare även miljön. Den gällande strategin sträcker sig till år 2010. I strategin beskrivs Makedoniens situation och behov ingående.

I en analys 2009 kunde Sida konstatera att satsningarna gett långsamt märkbara resultat vilket motiverar ett fortsatt bistånd.  

Svenska bönder lär de makedonska att organisera sig  

Huvuddelen av Sidas bistånd i Makedonien går till jordbruket. Sida ger där bland annat stöd till den makedonska lantbrukarorganisationen så att den kan utvecklas till en demokratisk intresseorganisation.

Ett samarbete med svenska LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) som utförare har lett till att kooperativ enligt svensk modell har kommit igång, där makedoner och albaner samarbetar. Det blir därför samtidigt ett konfliktförebyggande arbete. Sida deltar också tillsammans med Världsbanken i ett stort projekt för att upprätta ett modernt fastighetsregister. Utan ett fungerande land- och fastighetsregister är det svårt för investerare och mindre företag att använda fastigheter som krediter och det hämmar den ekonomiska utvecklingen.

Kommunerna tar fram miljöplaner med svenskt stöd  

Den decentraliseringsprocess som pågår i Makedonien i enlighet med Ohridavtalet innebär ökat lokalt ansvar för en hållbar ekologisk utveckling. Sida har där bidragit till att stödja pilotkommuner att ta fram lokala miljöplaner. Centralt ges stöd till miljöministeriet för att utveckla en nationell strategi för hållbar utveckling.  

Fler kvinnor i parlamentet resultat av satsning  

I samarbete med OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) stödjer Sida utvecklingen av ombudsmannainstitutionen.  

Sida stödjer också enskilda svenska organisationer som i sin tur stödjer lokala samarbetspartner inom det civila samhället. Där har Kvinna till Kvinna och Svenska Helsingforskommittén deltagit i att arbeta fram en ny vallag med ett kvoteringssystem som lett till att fler kvinnor kommit in i parlamentet.  

För att kvinnor ska kunna vara aktörer i samhället handlar det också om ekonomisk självständighet. Initiativet WEE (Women's Economic Empowerment) arbetar på olika plan för att ta bort olika typer av hinder för kvinnor i samhälls- och arbetsliv.  

Det kan handla om möjlighet att få mikro-krediter, äga hus och mark, och att få utbildning och träning för att driva egen verksamhet. Inom dessa områden spelar Sida en roll. Stöd ges också till satsningar på barn och ungdomar i Makedonien i syfte att öka toleransen mellan etniska grupper.  

Hjälp till självhjälp och högt deltagande från byinvånarna är viktiga grundprinciper för Sidas satsningar på att utveckla lokal demokrati.  

Läs mer om Makedonien  

 

 

Додадени се друштва на МС
Јун 18, 2012
Посетете ги линковите до повеќето друштва...

Додадени се нови слики во галеријата.
Јун 18, 2012
Посетете ја нашата галерија...

Дома  |  За Нас  |  Om Oss  |  Новости и Активности  |  Друштва  |  Галерија  |  Претседателство на МС  |  Контакт
Македонски Сојуз ©2012.

 
Design by Centrog