Makedoniska riksförbundet - en bro mellan kulturer

blog

Makedoniska riksförbundet (MRF) strävar efter att utveckla ett brett samarbete med olika aktörer i samhällslivet. Målsättningen är att alla medlemmar ska kunna ta del av verksamheten utifrån sina behov, intressen och möjligheter.  

Att skapa ett nytt klimat inom MRF har varit en viktig del av verksamhetsinriktningen under de senaste åren. Med vår verksamhet försöker vi på olika sätt att ha ett aktivt deltagande och att ge bidrag till den aktuella integrationsprocessen i samhället. 

Makedonska riksförbundet består av 12 lokalanslutna föreningar på 8 orter. Verksamheten är öppen och utförѕ enligt demokratiska normer. Alla medlemmar, oavsett ålder och kön, kan påverka aktiviteterna och dess innehåll. Samtidigt värnar man om en ständig öppenhet і samband med kvinno- och ungdomsaktiviteter.

 

Föreningarnaа har varierande verksamhet. Mestadels handlar det om utbildning, kultur, sociala frågor, idrott, barn-, ungdoms- och kvinnoaktiviteter. Föreningarna brukar anordna olika typer av seminarier, utställningar, rundabordssamtal, studiecirklar mm. 

Lokalföreningarna utför en del aktiviteter som syftar till att presentera den makedonska kulturen inför den svenska publiken. På central nivå anordnas varje år en poesimanifestation i slutet av mars, en särskild kulturdag i maj och en ungdomsfestival i oktober. Man brukar samarbeta med invandrarföreningar och andra organisationer kring olika initiativ och manifestationer. 

Våra föreningar ar mest aktiva і några städer där det finns större makedoniska grupperingar – i Göteborg, Malmö, Stockholm, Trelleborg, Helsingborg, Вогåѕ, Gislaved mm. Många av våra lokalföreningar gör ansträngningar för att behålla sina medlemmar. Resultaten är varierande men i stort sett är utvecklingen kring medlemsantalet stabil under de senaste åren. 

MRF: s medlemsföreningar är: 

 • MF "Goce Delcev" - Göteborg
 • IF "Vardar/Makedonija" - Göteborg
 • MF "Dame Gruev" - Stockholm
 • MF "Koco Racin" - Borås
 • MF "Pitu Guli" - Gislaved
 • MF "11 Oktomvri" - Helsingborg
 • MF "Makedonija 91" - Halmstad
 • KSF "Makedonija" - Malmö
 • KSF "Prespa-Birlik" - Malmö
 • MF "Pelister" - Trelleborg
 • Makedoniska poesiföreningen "Denicija"
 • Svensk Makedoniska Vänskapsföreningen

Додадени се друштва на МС
Јун 18, 2012
Посетете ги линковите до повеќето друштва...

Додадени се нови слики во галеријата.
Јун 18, 2012
Посетете ја нашата галерија...

Дома  |  За Нас  |  Om Oss  |  Новости и Активности  |  Друштва  |  Галерија  |  Претседателство на МС  |  Контакт
Македонски Сојуз ©2012.

 
Design by Centrog